สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี http://www.nakhonchaisi.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
 
 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 59
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
พ.ศ.2558
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 
Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 


สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จัดอบรมกษตรกรโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพของการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศพก.ตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รุ่นที่ 4 วันที่ 4
ภาคเช้าเรียนเรื่องด้านประมง และในภาคบ่ายเรียน
เรื่องระบบน้ำหยดโดยเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จัีดอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 วันที่ 3
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จัดอบรม
เกษตรกรโครงการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อคุณาพ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรอำเภอนครชัยศรี :
 


นายอดุลย์ ธัญญเจริญ
เกษตรอำเภอนครชัยศรี

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
12/3 หมู่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034 -331862 โทรสาร 034 - 331862
E–mail :nakhonchaisri@doae.go.th